[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna listopad-grudzień 2019

Opublikowano: 07.01.2020
image

Cena:Szanowni Państwo!
Przekazywany do Państwa rąk kolejny, opatrzony podwójną numeracją egzemplarz naszego czasopisma składaliśmy w połowie grudnia mijającego roku, kiedy to przygotowujemy się do największych w naszych kulturze Świąt Bożego Narodzenia. Co prawda długoterminowe prognozy pogody dla naszego kraju pokazują, że ten czas spędzimy bez tak oczekiwanej, szczególnie przez najmłodsze pokolenie śnieżnej kołderki, ale i bez niej w naszych domach i mieszkaniach jak zwykle będzie uroczyście i radośnie. Zatem zgodnie z wielowiekową tradycją już za kilka dnia spotkamy się w gronie rodziny i przyjaciół podczas wigilijnej wieczerzy i świątecznych dni. Jednak również i w tym mijającym właśnie roku wielu z nas było i jest zatroskanych rozwojem sytuacji w naszym kraju, który w skutkach będzie wpływał przez wiele kolejnych lat na nasze życie, ale przede wszystkim na życie naszych dzieci i wnuków. Rozsądnie myślący Polacy, czyli ci z nas, którzy według wygłoszonych jakiś czas temu słów premiera RP nie w pełni są patriotami - każdego dnia zadają sobie pytanie, ku czemu jako naród tak tragicznie doświadczony przez swoją burzliwą historię szczególnie w XX wieku, zmierzamy, czy aby po raz kolejny brakuje nam instynktu samozachowawczego? Ten ogólnonarodowy chocholi taniec, tak proroczo przedstawiony w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, ponownie nas ogarnia? To co się dzieje od kilku lat w dużej mierze oparte jest na wzajemnej relacji prawdy i kłamstwa w naszym życiu publicznym, ale co najgorsze również w życiu prywatnym.


W tym miejscu podobnie jak w ostatnim ubiegłorocznym numerze odwołam się do słów naszego papieża Jana Pawła II: „Ósme przykazanie Dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona – jakby powiedział Cyprian Norwid – „wolność mowy”. Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią i pogardą dla innych – dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje – może właśnie błędne – stanowisko”. I dalej: „Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzia, każde używanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym nieporządkiem – wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstwa.”


Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie w ten nietypowy sposób odwołać się do naszego największego autorytetu moralnego, jakim niewątpliwie był i powinien być dzisiaj oraz w przyszłości Jan Paweł II. Te wybrane fragmenty homilii wygłoszonej w Olsztynie w dniu 6 czerwca 1991 roku powinien powtarzać sobie i stosować w swoim życiu każdy z nas, a szczególnie ci, którzy z naszego wyboru wzięli na swoje barki odpowiedzialność za naród nie tylko w teraźniejszości, ale przede wszystkim w przyszłości. Ci wybrani spośród nas, tak chętnie odwołujący się do Dekalogu, powinni w swoim postępowaniu i czynach w życiu publicznym, żyć w prawdzie, o czym dobitnie mówił do nas Papież w roku 1991.


Po tym nieco dłuższym niż zwykle wstępie tradycyjnie przejdę do omówienia zawartości tego numeru, który otwiera kolejny w naszym czasopiśmie artykuł Andrzej Wesołowskiego, stanowiący kontynuację jego wcześniejszej publikacji, która ukazała się w nr 6-7/2018 TCHiK (s.220-226), i była poświęcona globalnemu ociepleniu klimatu. W opublikowanym w tym numerze artykule przedstawiona została historia działań podejmowanych przez różne organizacje dla zwrócenie uwagi polityków i światowej opinii publicznej na problem ocieplania się klimatu na naszej planecie, w tym szczególną uwagę Autor zwraca na jego mierzalne skutki dla Polski. Przedstawione w materiale informacje są niewątpliwie interesujące, ale jednocześnie i kontrowersyjne, bowiem w wielu aspektach podważające obecną narrację problemu np. w środkach masowego przekazu. Autorem kolejnej pozycji jest Tomasz KLINKOSZ, a stanowi ona 5 część cyklu poświęconego wymaganiom Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych w instalacjach chłodniczych. To kolejny artykuł poświęcony bezpieczeństwu instalacji chłodniczych. Tym razem jego Autor koncentruje naszą uwagę na zjawisku, które wbrew pozorom jest powszechne w interesujących nas instalacjach, przede wszystkim amoniakalnych. Zjawisko, ale tak naprawdę mechanizm degradacji, jakim jest korozja pod izolacją zimnochronną, nazywana CUI (Corrosion Under Insulation) występuje powszechnie między innymi w przemysłowych instalacjach chłodniczych. Instalacje te, jak każda konstrukcja podlegają procesom starzenia prowadzącym do pogorszenia ich stanu technicznego między innymi w wyniku oddziaływania procesów korozyjnych. Korozja występująca pod izolacją przyczynia się przez lata do zużycia instalacji, zwiększając tym samym ryzyko związane z jej bezpieczną eksploatacją.


Z kolei Krzysztof Wójcik w swoim artykule omawia proces projektowania nowoczesnego systemu grzewczego przeznaczonego dla wolnostojącego budynku pasywnego. Przyjętymi założeniami projektowymi są jak najmniejsze zużycie energii pierwotnej oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii opartych głównie na odnawialnych źródłach energii, takich jak energia słoneczna oraz energia cieplna zmagazynowana w gruncie. Autor skupił się na rozwiązaniach, które zapewnią maksymalną wygodę ich użytkowania dla mieszkańców budynku. W końcowej części artykułu przedstawiona została analiza ekonomiczna oparta na metodzie LCC, czyli kosztu ponoszonego w cyklu życia technicznego w tym przypadku zaprojektowanego systemu, celem zweryfikowania opłacalności takiej inwestycji w warunkach Polski. W dziale technologii chłodniczej żywności Grzegorz Mizera nawiązując do opracowanego, własnego modelu innowacyjnego dla układu chłodniczego komór przechowalniczych i przeprowadzonej jego walidacji stwierdza, że stanowi on nowe narzędzie do prac inżynierskich i badawczych. Narzędzie to umożliwia ocenę pracy nowo budowanych układów chłodniczych w różnych warunkach ich eksploatacji. Wykorzystując to narzędzie bez konieczności ponoszenia kosztownej budowy i prowadzenia drogich i czasochłonnych badań doświadczalnych można określić, jak będzie się zachowywał nowobudowany system chłodzenia komory przechowalniczej w różnych warunkach jej eksploatacji. W dziale automatyki chłodniczej Krzysztof Dunowski zwraca uwagę na fakt, że obowiązujące przepisy ustawy F-gazowej powodują postępującą zmianę konfiguracji dotychczasowych schematów instalacji chłodniczych. Za dwa lata, od dnia 1 stycznia 2022 roku, jedynie instalacje o wydajności nominalnej poniżej 40 kW będą dopuszczone do pracy z obecnie stosowanymi czynnikami syntetycznymi, takimi jak R448A czy R449A (o wskaźniku GWP poniżej 2500). Firma Emerson wychodząc naprzeciw tym zmianom wprowadza do swojej oferty nową serię agregatów o dużej wydajności z typoszeregu EazyCool. Instalacje o mocach ponad 40 kW będą dozwolone tylko pod warunkiem zastosowania w nich czynników o wskaźniku GWP niższym od 150. Taka sytuacja niewątpliwie wymusi zmiany w projektowaniu instalacji chłodniczych.W publikowanym w tym roku na naszych stronach cyklu przypominającym sylwetki i dorobek osób zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce, m. in. w numerze 8/2019 opublikowaliśmy dorobek zawodowy i publikacyjny mgr inż. Konrada KALINOWSKIEGO (s.284-301), w numerze 9-10/2019 prezentowaliśmy sylwetkę i dorobek naukowo-techniczny dr inż. Piotra A. DOMAŃSKIEGO (s.340-349), natomiast w tym numerze przedstawiamy sylwetkę i dokonania prof. inż. Romana LIPOWICZA. Profesor Roman Lipowicz był twórcą i organizatorem pierwszej w Polsce Katedry Chłodnictwa, co miało miejsce w lutym 1953 roku na Politechnice Gdańskiej, był również współtwórcą polskiego chłodnictwa okrętowego. Na szczególną uwagę zasługują jego wybitne osiągnięcia m. innymi w zakresie projektowania instalacji chłodniczych sztucznych lodowisk, a także projektowanie i diagnozowanie okrętowych urządzeń chłodniczych. Przez cały okres swojej aktywności zawodowej był gorącym orędownikiem ścisłej współpracy uczelni z szeroko rozumianą praktyką, czego był niedoścignionym przykładem. W dalszej części numeru publikujemy interesujący artykuł jego autorstwa dotyczący analizy rozruchu urządzeń chłodniczych w układzie busterowym, w którym na wstępie omówione zostały zjawiska zachodzące podczas rozruchu jednostopniowego urządzenia chłodniczego wyposażonego w jedną sprężarkę i jeden parownik. Na podstawie badań opracowany został wykres, z którego wynika, że w czasie rozruchu wydajność chłodnicza sprężarki jest w pierwszym momencie bardzo duża, a później ulega ona szybkiemu zmniejszeniu. Z kolei zapotrzebowanie mocy napędowej w tym okresie wzrasta i po przejściu przez maksimum, maleje. W części drugiej tej publikacji przedstawiona została podobna analiza dotycząca zjawisk towarzyszących rozruchowi sprężarki busterowej. Na podstawie prezentowanych w artykule wykresów można ustalić dla określonych warunków, rzeczywisty przebieg zjawisk i dobrać silnik napędowy o ściśle odpowiadającej mocy bez każdorazowo konieczności wykonania żmudnych obliczeń i systemach chłodniczych.


W dziale informacji ogólnych publikujemy m. in. wspomnienie o zmarłym niedawno Koledze Włodzimierzu FABIANOWICZU (1939 – 2019), a także relację z IX Ogólnopolskich Warsztatów Amoniakalnych i IV Konferencji CO2, ponadto dwie informacje nadesłane z firm Klima-Therm i jedną z firmy Panasonic. Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F- -gazowej oraz nowego szkolenia dotyczącego wykorzystania CO2 w urządzeniach i systemach chłodzenia, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że pomimo okresu około świątecznego, prezentowane w tym numerze materiały będą dla Państwa interesującą lekturą.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a w perspektywie Nowego 2020 Roku, wszystkim naszym współpracownikom, reklamodawcom i sympatykom życzymy spełnionego oczekiwania na normalne jutro nasze i naszych bliskich. Tradycyjnie życzymy zdrowia, pogody ducha, realizacji planów i zamierzeń w pracy zawodowej, i oczywiście w życiu prywatnym, słowem aby ten nadchodzący rok był dla nas wszystkich udanym do
świadczeniem.


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: MASTA

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "MASTA" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna listopad-grudzień 2019KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

MASTA

E-mail: tchik@tchik.com.pl

Tel: +48 58 522 64 70
Fax: +48 58 347 51 74
Adres:
Budowlanych 46 C
80-298 Gdańsk-Kokoszki

Katalog firm

Promocje

Polecamy